Min første deltagelse i Illustration Friday.
Emnet var “Whisper”.

Find en lidt ændret version på Zazzle:

My first participating in Illustration Friday.
The theme was: “Whisper”.

Find a slightly altered version on Zazzle: