Skitsen til en kommende malebogsside.
Emnet blev valgt via en Facebook post, hvor man kunne foreslå hvilke motiver der skulle være de næste.
January fairy sketch

Sketch for an upcoming colorbook page.
The subject was chosen through a Facebook suggestion post, where followers have suggested themes for the next colorbook pages.
January fairy sketch